czwartek, 31 stycznia 2019

Melasse - Demo Tape (2018) EN


Although Melasse is a Russian band that play metal compositions as thick as the project's name, at the end of the last year they surprised the audience by releasing an album with acoustic versions of their songs. And they managed to make a great impression in this way.

The album's tracks are built not on the electric guitars and noise but on the acoustic ones and this melancholic vibe. And, what's very important, on Ekaterina Yezhova's vocal that sucks the audience into those sadness-filled compositions. This all makes the album strike with a lot of dark folk atmosphere that in the end is destroyed with a droning track hidden behind the album's last Саван.

Another beautiful thing is the cover art with Félix Thiollier's picture from over a millennium ago. No doubt it fits the dark folk climate of the album.

Demo Tape costs 5 USD.

Check: Закат
Country: Russia
Genre: acoustic dark folkMelasse - Demo Tape (2018) PL


Co prawda Melasse to rosyjski zespół metalowy grający swoje kompozycje gęste jak nazwa projektu to pod koniec zeszłego roku zaskoczyli wydając płytę z akustycznymi wersjami swoich utworów i dają radę w ten sposób.

Kawałki na płycie zbudowanie są nie na gitarach elektrycznych i łupnięciu, a na akustycznych i melancholijnym vibe'ie. A także, co bardzo istotne, na wokalu Jekateriny Jeżowej, który wciąga w niepohamowany sposób w te pełne smutku kompozycje. Wszystko to sprawia, że całość ma w sobie mnóstwo darkfolkowego klimatu, który zniszczony jest na samym końcu w dronującym utworze schowanym po zakończeniu ostatniego na płycie Саван.

Przepiękna jest również okładka ze zdjęciem Félix Thiollier sprzed ponad stulecia. Bez dwóch zdań w mroczno folkowym klimacie płyty.

Demo Tape kosztuje (5 USD).

Sprawdź: Закат
Kraj: Rosja
Szufladka: acoustic dark folkśroda, 30 stycznia 2019

Meczup - Songs of the Others (2019) EN


Theremin is a music instrument developed by Leo Termen, the function of which is based on field disturbances of human body. Another name for the instrument is etherophone and this alone makes me love it unconditionally. If there's someone who doesn't know the horror-filled sound of theremin, they can catch up thanks to this extremely original album by the Turkish duo Meczup.

On daily basis, the band play electronic music contaminated with some Middle East folk influences, but here, they employed the theremin itself. Together with gothic-flavoured keys, they play, as the title suggests, the songs of others. The others are not chosen by coincidence, this bunch consists of legendary composers including Tschaikovky, Shubert, Mozart and much more. This combination of classical music and theremin that is mostly connected with horror b-class movies makes an extraordinary impression. Especially that the whole album is dominated by this atmosphere that reminds me of some weirdly gothic projects such as The Black Heart Procession. Great idea and phenomenal execution.

Songs of the Others costs whatever you want to pay.

Check: Dance of the Swans
Country: Turkey
Genre: gothic/horror neoclassicalMeczup - Songs of the Others (2019) PL


Theremin to instrument muzyczny skonstruowany przez Lwa Termena, którego działanie polega na zakłócaniu pola przez obecność ciała ludzkiego. Inna jego nazwa to eterofon, za co ma moje dozgonne propsy. Jeśli ktoś nie zna pełnego grozy brzmienia thereminu, ma szansę nadrobić to dzięki niezwykle oryginalnej płycie tureckiego duetu Meczup.

Zespół grający na co dzień zarażoną bliskowschodnim folkiem elektronikę, tutaj postawił właśnie na brzmienie thereminu. Wraz z gotycko brzmiącymi klawiszami wygrywają oni tytułowe piosenki innych, a są to nieprzypadkowi inni - wśród interpretacji Turków mamy więc i Czajkowskiego i Szuberta i Mozarta i wielu innych. To połączenie klasyki z kojarzącym się głównie z podrzędnymi horrorami thereminem robi niezwykłe wrażenie. Zwłaszcza, że nad całością dominuje klimat kojarzący się z twórczością takich gotyckich dziwolągów jak The Black Heart Procession. Znakomity pomysł i fenomenalne wykonanie.

Songs of the Others kosztuje ile tylko chcesz.

Sprawdź: Dance of the Swans
Kraj: Turcja
Szufladka: gothic/horror neoclassicalwtorek, 29 stycznia 2019

From Beyond These Walls - The Clear EP (2018) PL


Trio From Beyond These Walls tworzy "instrumentalne soundscape'y z Chicago" i jest w tym naprawdę dobre. Ich debiutancka EP-ka The Clear to połączenie nastrojowego gitarowego post-rocka z porządnym, doomowym łupnięciem.

Klimat niepokoju udziela się od pierwszego utworu. Tytułowe The Clear to połączenie pulsującego gitarowego tła z nęcącymi co chwilę przykładami na to, co by się stało, gdyby zespół pozwolił sobie na włączenie całej gitarowej mocy. Cięższe soundscape'y rozpoczynają się wraz z City of Dystopia, w którym właśnie finał i jego epickie gitarowe dźwięki przykuwają uwagę najbardziej. Równie ciekawy jest Sunrise z jego powolnym, dobrze zamykającym całość tempem.

The Clear kosztuje 15 złotych (4 USD).

Sprawdź: The Clear
Kraj: Illinois, US
Szufladka: guitar post-rock
From Beyond These Walls - The Clear EP (2018) EN


Trio From Beyond These Walls creates "instrumental soundscapes from Chicago" and they are really good at it. Their debut EP called The Clear makes a combination of moody instrumental post-rock with well executed doom kicks.

The atmosphere of unsettlement gets to you from the very start. The title track The Clear is based on the pulsating guitar background and appearing from time to time examples of what is possible when the band let themselves to make some louder sounds. Those heavier soundscapes begin in City of Dystopia in which the final and its epic guitar sounds draw the audience's attention the most. An equally interesting track is Sunrise with its slow-paced composition that makes a great finish of the EP.

The Clear costs 4 USD.

Check: The Clear
Country: Illinois, US
Genre: guitar post-rock
poniedziałek, 28 stycznia 2019

WatchCamp January'19 - Brise-Glace, Former Hero, otom, Sleepwalking Baseball Club, Veneer (2018) ENBrise-Glace - Primer Coma

Unmixed demo from two years ago by the French band and for an unmixed demo from two years ago - it's really good. Soul-crashingly beautiful with its dense but also peaceful post-rock and melancholic atmosphere. Two tracks costing whatever you want them to.Former Hero - Ecotone

Two songs by Mike Jones honouring the memory of his mother who recently passed away. And so these are very sad, dense ambient-neoclassical compositions from the York-based musician sounding very different from what he usually does. Two tracks cost whatever you pay.
otom - snowfall

What can I say, I love the sound of otom's music. This thick shoegaze and dreamy atmosphere is what I look for in this genre. I hope for a longer album by the Japanese soon! The single, together with an alternate version cost 3 EUR (300 JPY).
Sleepwalkers Baseball Club - Grow Wings

Re-written song from the debut album by the Seattle-based project whose motto says "Dance like the world is on fire. Because it is". Synth-pop shoegaze in which, what unusual for the musician, there is more romance than nihilist atmosphere. The single costs what you pay for it.
Veneer - Spheres

The Slovakian Veneer comes back after many years and 15 years after their debut. And it's good news as they create some fittingly airy and atmospheric trip-hop. The song costs what you want to pay.WatchCamp Styczeń'19 - Brise-Glace, Former Hero, otom, Sleepwalking Baseball Club, Veneer (2018) PLBrise-Glace - Primer Coma

Niemiksowane demo sprzed dwóch lat francuskiego zespołu i jak na niemiksowane demo sprzed dwóch lat fantastyczne - wgniata w ziemię gęstym, ale również spokojnym post-rockiem i melancholijną atmosferą. Dwa utwory w cenie jaką sobie zażyczysz.Former Hero - Ecotone

Dwa kawałki Mike'a Jonesa ku czci jego niedawno zmarłej Mamy. I tak są to smutne, zawiesiste ambientowo-neoklasyczne kompozycje muzyka z Yorku brzmiące całkiem inaczej niż jego muzyka normalnie. Dwa kawałki kosztują tyle, ile zapłacisz.
otom - snowfall

Co zrobić, uwielbiam brzmienie muzyki otom. Ten gęsty shoegaze i senna atmosfera jest tym, czego na ogół poszukuję w podobnych wydawnictwach. Mam nadzieję, że wkrótce Japończyk wyda jakiś dłuższy album. Singiel wraz z wersją alternatywną kosztuje 11 złotych (300 JPY).
Sleepwalkers Baseball Club - Grow Wings

Napisany na nowo utwór z debiutanckiego albumu projektu z Seattle, którego motto brzmi "tańcz jakby cały świat płonął. Bo płonie". Synthpopowy shoegaze, w którym wyjątkowo dla muzyka więcej jest romansu niż nihilistycznej atmosfery. Singiel kosztuje ile zapłacisz.
Veneer - Spheres

Słowacki Veneer powraca po wielu latach i 15 lat od debiutu. I dobrze bo to odpowiednio eteryczny i atmosferyczny trip-hop. Utwór kosztuje tyle, ile zechcesz zapłacić. sobota, 26 stycznia 2019

Rosetta - Sower of Wind (2019) PL


Rosettę zna każdy fan instrumentalnego post-rocka ocierającego się o post-metal. Tym razem jednak Amerykanie zaskoczyli i wydali krótką płytę pełną pierwszorzędnego gitarowego ambientu. Sower of Wind to materiał inspirowany pomysłami, które zespół zaaplikował na wydanym przed dwoma laty Utopoid, a które zaczęły żyć własnym życiem.

Płyta opiera się na mrocznych, niepokojących tłach stworzonych z gitarowych pogłosów i dronów, które rozjaśniane są dźwiękami klawiszy i pojedynczymi riffami. Tła są dynamiczne i sprawiają, że słuchacz czuje się jak w rozpędzonym samochodzie nocą wprawiając go w pewnego rodzaju mroczny trans. Ten od czasu do czasu przerywa a to głośniejszy noise (końcówka East) a to sample z orbitalnego eteru (West). Mimo wszystko trans.

Sower of Wind kosztuje ile tylko zapłacisz.

Sprawdź: East
Kraj: Pennsylvania, US
Szufladka: instrumental ambientRosetta - Sower of Wind (2019) EN


Rosetta is a band every post-rock/post-metal fan knows. This time though, the Americans made a surprise and released a short albu filled with world class guitar ambient. Sower of Wind is filled with material inspired by ideas the band actually developed during recording their last album Utopoid two years ago , the ideas that got their own life in the meantime.

The album is based on dark, unsettling backgrounds made of guitar reverbs and drones, that are slightly lightened with keys and lonely riffs. Those backgrounds are pretty dynamic so they listener can feel as if they were in a car riding somewhere in this night music trance. It is broken from time to time be it by some louder noise (the ending in East) or samples from an orbital ether (West). But trance nevertheless.

Sower of Wind costs whatever you want to pay.

Check: East
Country: Pennsylvania, US
Genre: instrumental ambientpiątek, 25 stycznia 2019

Shallowdive - Shallowdive (2018) PL


Shallowdive inspirują się całą gamą muzycznych gatunków: od hardcore'u po indie pop, a spotykają się one na tle "głośnej, unurzanej w reverbach ścianie gitarowego dźwięku". Ta wypadkowa rodzi więc shoegaze'ową muzykę,  a jest ona naprawdę bardzo udana. Sprawdzić to można na zeszłorocznej EP-ce Shallowdive.

Oczywiście nazwa zespołu rodzi oczywiste shoegaze'owe skojarzenia, jednak jeśli z jakąś legendą gatunku miałbym Amerykanów porównywać, byłby to nie Slowdive a RIDE. To właśnie Anglicy wydają się być wzorem dla brzmienia Shallowdive, nie tylko jeśli chodzi o strukturę utworów, ale również melodie i samo brzmienie gitar. Bez wątpienia jest to bardzo słuszna inspiracja, a słychać ją zwłaszcza w Rain Comes Down, który spokojnie mógłby się znaleźć na kultowym Nowhere.

Aspektem, który z kolei zbliża zespół do Slowdive jest damski wokal pomagający męskiemu i dodający całości eteryczności. Jednak największą zaletą albumu jest ten RIDE-owski sznyt łączący przebojowe, gitarowe melodie i chóralny wokal, Shallowdive mają bardzo dobry obiekt inspiracji.

Shallowdive kosztuje 15 złotych (4 USD).

Sprawdź: Rain Comes Down
Kraj: Illinois, US
Szufladka: hardcore shoegazeShallowdive - Shallowdive (2018) EN


Shallowdive are inspired by te whole spectre of genres: from hardcore up to indie pop, and those genres meet behind the "loud, reverb drenched, wall of guitar sound". This combination gives birth to shoegaze music that is indeed a good one. You can check on the last year's EP called simply Shallowdive.

Of course, the band's name makes obvious shoegaze associations, but if I was to compare the Americans to some legend of the genre, it would be RIDE rather than Slowdive. The English seem to be the main inspiration for Shallowdive's music, not only in the way they compose their songs, but also with melodies and guitar sounds. Absolutely a righteous inspiration and it's seen most noticeably in Rain Comes Down that could be a part of the legendary Nowhere, easy.

The aspect making the band closer to Slowdive though is the female backing vocals helping the male one and adding to the music's airiness. But the best thing about the album is clearly the RIDE-esque vibe combining the catchy guitar melodies and collective vocals, Shallowdive made a good inspiration choice.

Shallowdive costs 4 USD.

Check: Rain Comes Down
Country: Illinois, US
Genre: hardcore shoegazeczwartek, 24 stycznia 2019

Związki Maillarda - Cyrk (2018) EN


Związki Maillarda make instrumental music that escapes most of the labeling attempts, but if you really want to, you can call it guitar experiments spiced by a "pinch of post-rock and a touch of psychedelia". That's how their debut EP called Cyrk (Circuss) was created and released in December.

This is not the only thing that distinguishes the Poles from other bands, as they state, another thing is "the way of working. Związki Maillarda function on quite loose basis, they make new tracks according to their own needs, play whatever they like at the moment and never know what they will sound like in the end". This improvisation-based approach makes the Wrocław-based band's music sound a lot like jamming jazz that from time to time gets heavier and louder (especially in the brilliant Pangea and sometimes they also use some impressive aspects of electronic music, as those in Praski metronom ("Prague Metronome")). This impression is only deepened by the guest appearance by Jan Szmajda playing a trombone.

The most important thing though is that it definitely shows how much fun the musicians have from creating their music this way. If I deciphered their name correctly, it only proves that as Maillard reactions are responsible for creating the taste of such entertainment meals as chips, beer and chocolate. Important and joyful.

Cyrk costs 5 EUR (20 PLN).

Check: Pangea
Country: Poland
Genre: jazzy post-rockZwiązki Maillarda - Cyrk (2018) PL


Związki Maillarda tworzą instrumentalną muzykę wymykającą się wielu klasyfikacjom, można starać się ją ogarnąć słowami gitarowe eksperymenty doprawione "szczyptą post-rocka i odrobiną psychedelii". Tak powstał ich debiutancki LP zatytułowany Cyrk, który mia swoją premierę w grudniu.

Nie jest to jedyne, co odróżnia Polaków od innych zespołów, bo jak sami mówią inny ważnym czynnikiem "jest jej sposób działania. Związki Maillarda działają na dość luźnych zasadach - nowe utwory tworzą w zależności od własnych potrzeb, grają to, co im się w danej chwili podoba i nigdy nie wiedzą, jak ostatecznie będą brzmieć". To improwizacyjne podejście sprawia, że w muzyce Wrocławian wiele jest z jammującego jazzu, który tylko od czasu do czasu wrzuca cięższy i głośniejszy bieg (znakomicie robi to m.in. Pangea, a czasem do głosu dochodzą nawet efektowne zabiegi rodem z muzyki elektronicznej jak te w Praskim metronomie). Do tego wrażenia dokłada się też gościnny udział Jana Szymajdy na puzonie.

Przede wszystkim jednak, wyraźnie słychać jaką frajdę sprawia artystom tworzenie muzyki w ten sposób. Jeśli dobrze rozszyfrowałem nazwę to ona tylko to potwierdza, bo reakcje Maillarda odpowiadają za smak takich rozrywkowych rzeczy jak frytki, piwo i czekolada. Ważne i dające sporo radości.

Cyrk kosztuje 20 PLN.

Sprawdź: Pangea
Kraj: Polska
Szufladka: jazzy post-rockśroda, 23 stycznia 2019

iwantsummer - Firefly (2018) PL


iwantsummer to zespół z Sankt Petersburga grający gitarowy post-rock, ale nie bojący się używać do opisywania swojej muzyki również słowa "dance". Jak ma się to w praktyce? Najlepiej sprawdzić wydany pod koniec grudnia album Firefly.

Motywem przewodnim krążka jest baśniowość, do której nawiązuje nie tylko przestylizowana okładka, ale również tytuły utworów, w tym pierwszy, dzięki któremu album zaczyna się słowami "pewnego razu, daleko stąd", a kolejne opowiadają całą historię świetlika. 

Rosyjskie trio nie waha się tworzyć muzyki epickiej i bardzo wyrazistej. Stąd bardzo duży udział elektroniki i bardzo urokliwych klawiszy, a to przeciwstawiają potężnym, epickim gitarom tworząc odpowiednio odrealniony nastrój. Zdecydowanie najbardziej baśniowo brzmi tytułowy Firefly, a to dzięki udziałowi chóralnych śpiewów, które sprawiają, że jest to bez wątpienia najciekawszy kawałek na płycie.

Firefly kosztuje 12 złotych (3 USD).

Sprawdź: Firefly
Kraj: Rosja
Szufladka: epic post-rockiwantsummer - Firefly (2018) EN


iwantsummer is a Sankt Petersburg-based guitar post-rock band who are not afraid to add "dance" when describing their music. How does it work in practice? Best to check on the December album called Firefly.

The main motive of the album are fairy-tales that is present not only in the overstylezed cover art, but also the song titles that make one whole story about a firefly, which is appropriately started with "once upon a time".

The Russian trio is ready to make music that is both epic and very much clear-cut. That's why there's so much electronics and key-related elements there, the elements that are balanced by overpowered, epic guitars introducing an appropriate, unreal atmosphere. The most fairy tales-esque sound is reached in the title Firefly, mostly thanks to the choir-like vocals, making it also the ost interesting track on the album.

Firefly costs 3 USD.

Check: Firefly
Country: Russia
Genre: epic post-rockponiedziałek, 21 stycznia 2019

Diagonal - You Are Free (2018) EN


The Chicago-based Diagonal is a band that found out their own path through the music realm of shoegaze thanks to, as they state, "melding reverb soaked shoegaze with a subtle dose of '80s pop & '60s psychedelia". What it sounds like can be checked on the December EP by the Americans.

And so the first that draws the listener's attention is the expressive vocal by Andy Ryan, that is certainly closer to the classics from before a few decades than to shoegaze whispers. But thanks to that, Diagonal's music has less of the oneiric and more of the psychedelic vibe that's clearly best heard in Wise Mary. On the other hand, the withdrawn, a bit dim guitars together with the rest of the music create this dense background that is surely the shoegaze heritage. Also here however, it is modified and with some retro lifting due to the tracks compositions of the 80s. This combination is intriguing and refreshing, it is absolutely worth giving chance to the psychedelic oneirism from Chicago.

You Are Free costs 5 USD.

Check: Wise Mary
Country: Illinois, US
Genre: psychedelic shoegazeDiagonal - You Are Free (2018) PL


Chicagowski Diagonal to zespół, który wymyślił dla siebie swoją drogę przez muzyczną krainę shoegaze'u dzięki, jak mówią, "łączeniu soczystego shoegaze'u z subtelną dozą popu z lat 80. i psychodelią z lat 60.". Jak to brzmi sprawdzić można na grudniowej EP-ce Amerykanów.

I tak pierwsze, co rzuca się w uszy to ekspresyjny wokal Andy'ego Ryana, któremu zdecydowanie bliżej do klasyki sprzed kilkudziesięciu lat niż do shoegaze'owych szeptów. Dzięki temu jednak muzyka Diagonal ma w sobie mniej oniryczności, a więcej psychodelicznego sznytu, który zdecydowanie najlepiej brzmi w Wise Mary.  Z drugiej strony wycofane, trochę przygaszone gitary tworzące z resztą muzyki gęste tło to element shoegaze'u. Także tutaj jednak, jest on zmodyfikowany i poddany retro liftingowi dzięki wyraźnymi inspiracjami latami 80. w sposobie komponowania utworów. Takie połączenie jest intrygujące i szalenie odświeżające, warto dać szansę temu psychodelicznemu oniryzmowi z Chicago.

You Are Free kosztuje 19 złotych (5 USD).

Sprawdź: Wise Mary
Kraj: Illinois, US
Szufladka: psychedelic shoegazesobota, 19 stycznia 2019

Beyond The Stars - Opus 9 (2018) PLJednoosobowy projekt z Rosji, Beyond The Stars to muzyka depresyjna i w swoim smutku piękna.

Kluczowy dla muzyki artysty jest cytat z rumuńskiego filozofa Emila Ciorana "istnieje też inna, melancholia podszywająca każdy nasz wybuch wesołości, towarzysząca nam wszędzie, nie zostawiająca nas samemu nawet na jedną chwilę". Album to trzy kawałki, ale zwłaszcza część druga to monumentalna, 40-minutowa symfonia smutku. Najpiękniej chyba brzmią jednak delikatne klawisze w części pierwszej. Niemniej takie wybieranie mija się z celem, album Rosjanina tworzy jedną, przygnębiająco fantastyczną całość i tak należy go też odbierać.

Opus 9 kosztuje tyle, ile zapłacisz.

Sprawdź: Op. 9 No. 1
Kraj: Rosja
Szufladka: delicate ambientBeyond The Stars - Opus 9 (2018) ENOne person project from Russia, Beyond The Stars makes some depressive music that in its sadness becomes beautiful.

The key idea for the artist's music is shown in the quote from the Romanian philosopher Emil Cioran: "there exists another kind, a melancholy underlying our very outbursts of gaiety and accompanying us everywhere, without leaving us alone for a single moment". The album includes three tracks, but especially the second one, monumental 40-minutes one creates a real symphony of sadness. The most beautiful one on the other hand would be the first track with its wonderful keys. This kind of picking the best ones has little sense here though, the Russian's album makes one, dishearteningly fantastic whole and should be perceived as such.

Opus 9 costs whatever you want to pay.

Check: Op. 9 No. 1
Country: Russia
Genre: delicate ambientpiątek, 18 stycznia 2019

Pilot Cloud - Signals Through The Static (2018) EN


It's not just an album, Signals Through The Static is the Justin Lerner - Nick Biscardi duo's comeback after a decade! In 2008 they released their second album, In Transition, and then lost touch. The new album shows that it was worth it to resume the project and its shoegaze/post-rock atmosphere.

The album was created over the Internet and this left a mark in its lo-fi ambiance. The quality of the recordings is well compensated by their diversity as the melodies, riffs and composing ideas in general make the album worth listening to. Especially that in its every moment you can hear the musicians' core idea: very post-rock guitars (plus some other effects like adding samples from other media in Binary Road) and very shoegaze vocal. Sometimes combinations like this one makes a project chaotic and too complicated but Pilot Cloud can do it well.

Signals Through The Static costs 10 USD.

Check: Binary Road
Country: Washington, US
Genre: lo-fi post-rockPilot Cloud - Signals Through The Static (2018) PL


To nie byle jaka płyta, Signals Through The Static to powrót duetu Justin Lerner - Nick Biscardi po prawie dekadzie! W 2008 roku wydali oni swoją drugą płytę In Transition, a potem stracili zupełnie kontakt. Nowa płyta pokazuje, że warto było wrócić do projektu i jego shoegaze'owo-post-rockowych klimatów.

Płyta powstawała przez internet, co zostawiło trochę ślad w lo-fi'owej atmosferze muzyki duetu. Jakość nagrań rekompensuje ich różnorodność, bo melodie, riffy i ogólnie pomysły na kolejne kompozycje sprawiają, że słucha się ich z przyjemnością. Zwłaszcza, że w każdym momencie albumu słychać podstawowe założenie muzyków: bardzo post-rockowe gitary (i inne efekty, takie jak wplatanie sampli, np. w Binary Road) i bardzo shoegaze'owy wokal. Czasem takie połączenia sprawiają wrażenie, że artyści nie mogli się zdecydować na jeden gatunek i wyszli na tym jak Zabłocki na mydle. Pilot Cloud potrafią w te klocki.

Signals Through The Static kosztuje 38 złotych (10 USD).

Sprawdź: Binary Road
Kraj: Waszyngton, US
Szufladka: lo-fi post-rockczwartek, 17 stycznia 2019

Sakebi - Initial Dusk (2018) PL


Solowy projekt Simony Navašinskienė, działającej na litewskiej scenie w projektach takich jak Popietės Mergiotė czy Seagull Overseas. Tym razem wydała płytę jako Sakebi z muzyką, którą można starać się określić jako shoegaze'ujący trip-hop. Warto przyjrzeć się bliżej Initial Dusk.

Płyta pełna jest ballad napisanych na eteryczną elektronikę i klawisze. Synthowe tła i elektronika współgrają z eteryczną oprawą i tworzą znakomite kompozycje, takie jak II. W większości jednak są one tylko akompaniamentem dla wokalu Litwinki opowiadającego kolejne wzruszające historie. W innym kontekście, mniej eterycznym i zachwycającym, byłyby one banalne, tutaj pasują jak nigdzie indzie.

Do tego dochodzą też wyraźne inspiracje folkiem (choćby całkiem pierwsze dźwięki płyty w Farewell) oraz barwa wokalu Navašinskienė zmuszająca do porównań z metalowymi projektami spod znaku Nightwish. Dla mnie to jest najsłabszy punkt Sakebi, ale to już kwestia gustu.

Initial Dusk kosztuje 22 złotych (5 EUR).

Sprawdź: Evening With You
Kraj: Litwa
Szufladka: ethereal trip-hopSakebi - Initial Dusk (2018) EN


A solo project by Simona Navašinskienė who appears on the Lithuanian music stage in such projects as Popietės Mergiotė or Seagull Overseas. This time, she released an album as Sakebi meaning music that you may try to label as shoegazing trip-hop. Initial Dusk is worth looking into.

The album is full of ballads written for airy electronics and keys. Synth backgrounds and the electronic music go well together with the dreamy ambiance and create some brilliant compositions, such as II. But most of the time, it is just an accompaniment for the Lithuanian's vocals telling some tear-jerking stories. In other context, less airy and awe-inspiring, they'd be mundane here, they fit like nothing else.

There are also clear inspirations drawn from folk music (even the first sounds of the album in Farewell give this impression) and Navašinskienė's voice colour reminding me of some female-vocal Nightwish-ish metal projects. To me, this is Sakebi's weakest part but it's only a matter of taste.

Initial Dusk costs 5 EUR.

Check: Evening With You
Country: Lithuania
Genre: ethereal trip-hopśroda, 16 stycznia 2019

The Last Summer For Lucy - The Last Summer For Lucy (2018) PL


Niemiecki projekt, o którym nie wiadomo w zasadzie nic, łącznie z tym czy jest to zespół, czy twórczość solowa. Najważniejsze jednak, że w sieci pojawił się ich (jego/jej?) debiutancki album, na którym można z przyjemnością zawiesić ucho.

Muzyka projektu to gitarowy post-rock, który jednak nie gardzi użyciem syntezatorów dodających całości kosmicznej atmosfery. Także same gitary, co warte zauważenia, bardzo łatwo przechodzą od łagodnych riffów po miażdżące dźwięki jak gdyby takie zróżnicowanie było podstawą kompozycji The Last Summer For Lucy.

W oczy rzucają się z pewnością tytuły utworów i nazwa samego zespołu. Widać, że artyści mają dużą wyobraźnie nie tylko muzyczną, bo The Last Summer For Lucy, Alexa's Suicide, czy I Sell Radium  już same opowiadają intrygujące historie, zwłaszcza, ze są one poparte dobrą muzyką, a czasem (Whistleblow) nawet bardzo udanymi fragmentami śpiewanymi.

The Last Summer For Lucy kosztuje tyle, ile zapłacisz.

Sprawdź: If The Russians Awake
Kraj: Niemcy
Szufladka: guitar post-rockThe Last Summer For Lucy - The Last Summer For Lucy (2018) EN


A Germany project that nobody knows anything about, even if it is a band or a solo creation. But the most important thing is that there is now their (his? her?) new album available in the Web and it is definitely worth listening to.

The project's music is definitely guitar post-rock that is not hesitant to use synth sounds adding some space atmosphere to the whole thing. Also the guitars themselves, what is worth noticing, have no problem to go from delicate, easy-listening riffs to crushing sounds in a moment, as if this diversification was The Last Summer For Lucy's compositions cornerstone. 

What draws instantly a lot of attention is the project's name and the track titles. It's obvious that the artists have huge imagination, not only music-wise, because The Last Summer For Lucy, Alexa's Suicide, or I Sell Radium  tell intriguing stories without saying anything more, especially that they are supported with really good music. And, sometimes (Whistleblow), even with some very well-done vocalized fragments.

The Last Summer For Lucy costs whatever you want to pay.

Check: If The Russians Awake
Country: Germany
Genre: guitar post-rockwtorek, 15 stycznia 2019

Downward - Downward (2018) PL


Debiutancki LP Amerykanów z Tulsy jest dla nich wielką sprawą, jak piszą na Bandcampie, "to początek czegoś wyjątkowego", po czym dodają, że "Downward is Heavenward (>>w dół znaczy w stronę nieba<<)". Słuchając gęstego shoegaze'u w kalifornijskim stylu, łatwo w to uwierzyć.

Jakościowo, muzyka Downward to najwyższej klasy shoegaze (w końcu kierunek patrzenia w czasie grania koncertów shoegaze'owych zawarli nawet w swojej nazwie). Zespół uchwycił w najlepszy możliwy sposób proporcje między głośnością wokalu a zagłuszających go gitar, tak że jest i głośno i eterycznie, tak jak powinno być. Zwłaszcza, że wokal sam w sobie jest nadzwyczaj senny i oniryczny.

Na płycie brakuje kawałka, o którym można by jednoznacznie powiedzieć, że jest hitem zespołu, od którego należy zacząć słuchać. VHS intryguje wyjątkową zadziornością gitar, Found a Friend to ładna ballada, ale jeśli mam wybrać najlepszy to będzie nim Bored, który wprowadza słuchacza w tę równą płytę pełną gęstego, amerykańskiego shoegaze'u.

Downward  kosztuje ile chcesz zapłacić.

Sprawdź: Bored
Kraj: Oklahoma, US
Szufladka: dreamy shoegaze:bandcamp:
:facebook:
:instagram:
:spotify:

Downward - Downward (2018) EN


The debut LP by the Americans from Tulsa is an important thing for them, as they stated on their Bandcamp: "this is the beginning of something special." after each they add "Downward is Heavenward". Listening to this California style dense shoegaze makes it easy to believe so.

Quality-wards, Downward's music makes the shoegaze of the highest class (after all the direction of gazing during shoegaze concerts is even included in their name). The band managed to catch the best possible ratio between the vocal's volume and the loudness of the guitars so it is both noisy and airy, as it's supposed to be. Especially that the vocal itself is extremely dreamy and oneiric.

On this album, there's no track that could be definitively marked as the band's hit you should start listening from. VHS intrigues with the especially raw guitars, Found a Friend makes a delicate ballad, but if I'm to choose one, it'd be Bored that introduces the listeners to this well-balanced album of dense, American shoegaze.

Downward  costs whatever you are willing to pay.

Check: Bored
Country: Oklahoma, US
Genre: dreamy shoegaze:bandcamp:
:facebook:
:instagram:
:spotify:

piątek, 11 stycznia 2019

mindsedge - Branches EP (2018) EN


Mindsedge is a Polish band for whom the most important in music are "atmosphere and emotions" and they express them with guitar post-rock. They are releasing the third album soon, but before that happen, we can feel this on their new EP called Branches.

Their music inspirations are wide and go from Pink Floyd up to Te', no wonder that they offer some diverse guitar music, especially on this EP that they even call "an experimental one". It starts with an unsettling title track lined with electrifying heartbeat. Similarly in the following tracks, there is no traditional post-rock composition, they are more about generating this unnerving and melancholic at the same time atmosphere, especially in Absence of Being that is well drowned in guitar drones. Waiting for the LP.


Branches costs 4 EUR (15 PLN).

Check: Absence of Being
Country: Poland
Genre: drone post-rockmindsedge - Branches EP (2018) PL


Mindsedge to zespół z Polski, dla którego w muzyce najważniejsze są "atmosfera i emocje", a wyrażają je gitarowym post-rockiem. Zanim wydadzą trzeci długogrający krążek, można to poczuć na ich nowej EP-ce zatytułowanej Branches.

Ich muzyczne inspiracje rozciągają się od Pink Floydów po Te', nic dziwnego, że oferują bardzo zróżnicowane gitarowe granie, zwłaszcza na tej EP-ce, którą nazywają eksperymentalną. Zaczyna się ona od niepokojącego utworu tytułowego podszytego pełnym napięcia rytmem bicia serca. Podobnie w kolejnych utworach nie ma tradycyjnej post-rockowej budowy, a raczej chodzi o generowanie niepokojącej i melancholijnej atmosfery, zwłaszcza w Absence of Being zatopionej w gitarowych dronach. Czekam na LP.


Branches kosztuje 15 złotych.

Sprawdź: Absence of Being
Kraj: Polska
Szufladka: drone post-rockczwartek, 10 stycznia 2019

Ghostly Kisses - The City Holds My Heart EP (2018) EN


The project by the Canadian Margaux Sauvé is made of airy music sounding like William Faulkner's poetry would (if it was music) and hence the project's name.

I really like Sauvé's poetry, it is about love, but it's a very different take than the usual ones. It's brilliant, especially in the title song The City Holds My Heart with the lyrics going "The city holds my heart/ Within walls of glass and steel/ Can’t you see I just can’t go?/ These walls are all I know". This airy and a bit dark vocal is accordingly fitted with ethereal compositions of piano, strings and electronic elements. But the most important is the way the artist manages to create an unbelievable atmosphere in.

And the whole play list is closed by the most atmospheric take on the classic Zombie I've ever heard.

The City Holds My Heart costs 7 USD.

Check: The City Holds My Heart 
Country: Canada
Genre: ghostly pop


Ghostly Kisses - The City Holds My Heart EP (2018) PL


Projekt Kanadyjki Margaux Sauvé to eteryczna muzyka brzmiąca jak poezja Williama Faulknera (z niej wzięła się nazwa projektu). 

Nadzwyczaj podoba mi się poezja Sauvé, niby o miłości, ale w bardzo inny sposób. Znakomicie brzmi zawłaszcza tytułowy utwór The City Holds My Heart, z tekstem "To miasto trzyma mnie za serce/ Między ścianami ze szkła i stali/ Nie widzisz, że po prostu nie mogęgo opuścić?/Te ściany to wszystko, co znam". Do eterycznego i trochę mrocznego wokalu pasują zwiewne kompozycje z pianinem, smyczkami i elektronicznymi elementami. Najważniejsze jest jednak to, jak niepowtarzalną atmosferę potrafi stworzyć artystka.

A całość zamknięta jest najbardziej nastrojowym wykonaniem kultowego Zombie, jakie słyszałem.

The City Holds My Heart kosztuje 27 złotych (7 USD).

Sprawdź: The City Holds My Heart 
Kraj: Kanada
Szufladka: ghostly pop


środa, 9 stycznia 2019

Shallow Seas - Shallow Seas (2018) EN


A Hungarian band that is one big mystery in the Web. They seem to be debuting, but on the other hand, the really good sound of their music and details such as a very well-thought-through logo, may suggest something else. Anyway, it's worth to get to know the world of Shallow Seas on the new album.

Instrumental post-rock from the Hungarians surprises with its uniqueness. It's not a boring mess of calm sounds nor a breath-taking and monumental guitar orgy. It's precisely in the middle of the two extremes with its brilliant compositions, catchy melodies and interesting ways of creating music. Those are, among others, airy backing vocals in Elèphant,  wonderful use of keys in Shallow Seas, or riffs in One Door. The Hungarian band is definitely worth our attention.

Shallow Seas costs 6.5 EUR (2000 HUF).

Check: Shallow Seas
Country: Hungary
Genre: sublime post-rock